English
שאלות נפוצות
En
שאלות נפוצות

Sonar-X לעסקים

אפליקציית Sonar-X תעזור לעסקים לעמוד בדרישות הרגולטוריות המשתנות ותסייע בריסון ומניעת התפרצויות חוזרות של נגיף הקורונה מבלי לחשוף את פרטיות המשתמשים.

אפליקציית Sonar-X תעזור לעסקים לעמוד
בדרישות הרגולטוריות המשתנות ותסייע בריסון
ומניעת התפרצויות חוזרות של נגיף הקורונה
מבלי לחשוף את פרטיות המשתמשים.

אפליקציית Sonar-X תעזור
לעסקים לעמוד בדרישות
הרגולטוריות המשתנות ותסייע
בריסון ומניעת התפרצויות חוזרות
של נגיף הקורונה מבלי לחשוף
את פרטיות המשתמשים.

מה Sonar-X עושה

Sonar-X מאפשרת למשתמשי
האפליקציה לקבל התראות בזמן אמת
בכל הנוגע לקרבה למשתמשים אחרים.
שמירה על מרחק מפחיתה משמעותית
את הסיכון להידבק בנגיף. 

האפליקציה מאפשרת רישום של
אינטראקציות בין המשתמשים
באופן אנונימי, אך כזה שמאפשר
התראה מיידית במידה ואחד
המשתמשים דיווח על אבחנה חיובית
של נגיף הקורונה.

Sonar-X מאפשרת למשתמשי האפליקציה לקבל התראות בזמן אמת בכל הנוגע לקרבה למשתמשים אחרים. שמירה על מרחק מפחיתה משמעותית
את הסיכון להידבק בנגיף. 

האפליקציה מאפשרת רישום של אינטראקציות בין המשתמשים באופן אנונימי, אך כזה שמאפשר
התראה מיידית במידה ואחד המשתמשים דיווח על אבחנה חיובית של נגיף הקורונה.

Sonar-X מאפשרת למשתמשי
האפליקציה לקבל התראות בזמן
אמת בכל הנוגע לקרבה למשתמשים
אחרים. שמירה על מרחק מפחיתה
משמעותית את הסיכון להידבק
בנגיף. 

האפליקציה מאפשרת רישום של
אינטראקציות בין המשתמשים באופן
אנונימי, אך כזה שמאפשר התראה
מיידית במידה ואחד המשתמשים
דיווח על אבחנה חיובית של נגיף
הקורונה.

למה זה חשוב?

ריחוק חברתי והיכולת לאתר
במהירות מי נחשף לנגיף
הקורונה הם הדרך האמינה
ביותר לצמצום התפשטות
נגיף קורונה ולהגנה על
עצמך ועל הקרובים לך. 

ריחוק חברתי והיכולת לאתר במהירות מי נחשף לנגיף
הקורונה הם הדרך האמינה ביותר לצמצום התפשטות
נגיף קורונה ולהגנה על עצמך ועל הקרובים לך.

ריחוק חברתי והיכולת לאתר
במהירות מי נחשף לנגיף הקורונה
הם הדרך האמינה ביותר לצמצום
התפשטות נגיף קורונה ולהגנה על
עצמך ועל הקרובים לך.

איך זה עובד?

אפליקציית Sonar-X משתמשת
בגלי קול אולטראסוניים
(מעבר לטווח השמיעה)
כדי למדוד ולזהות מרחק
בין מכשירי טלפון עליהם
מותקנת האפליקציה. 

התראה מיידית תישלח במידה
ולא ישמר הריחוק המתבקש
בין המכשירים.

אפליקציית Sonar-X משתמשת בגלי קול אולטראסוניים
(מעבר לטווח השמיעה) כדי למדוד ולזהות מרחק
בין מכשירי טלפון עליהם מותקנת האפליקציה. 

התראה מיידית תישלח במידה ולא ישמר הריחוק
המתבקש בין המכשירים.

אפליקציית Sonar-X משתמשת
בגלי קול אולטראסוניים
(מעבר לטווח השמיעה)
כדי למדוד ולזהות מרחק
בין מכשירי טלפון עליהם
מותקנת האפליקציה. 

התראה מיידית תישלח
במידה ולא ישמר הריחוק
המתבקש בין המכשירים.

גלי קול אולטראסוניים (מעבר
לטווח השמיעה) יעבירו מידע
בין המכשירים באופן אנונימי וללא
פרטים מזהים אישיים של בעלי הטלפון,
באמצעות מיקרופון ורמקול הנמצאים
על כל מכשיר טלפון.

גלי קול אולטראסוניים (מעבר לטווח השמיעה) יעבירו
מידע בין המכשירים באופן אנונימי וללא פרטים מזהים
אישיים של בעלי הטלפון, באמצעות מיקרופון ורמקול הנמצאים על כל מכשיר טלפון.

גלי קול אולטראסוניים
(מעבר לטווח השמיעה)
יעבירו מידע בין המכשירים
באופן אנונימי וללא פרטים
מזהים אישיים של בעלי הטלפון,
באמצעות מיקרופון ורמקול
הנמצאים על כל מכשיר טלפון.

אפליקציית Sonar-X הינה מיזם
של חברה פרטית ללא קשר
לגורמים ממשלתיים או ממסדיים.
האפליקציה לא אוספת מידע אישי
על משתמשיה.

כל המידע הדרוש לאפליקצייה
מפוענח באופן מקומי על המכשירים
ולא תתבצע שליחת נתונים לשרת
חיצוני, כך שהחברה אינה
חשופה למידע.  

אפליקציית Sonar-X הינה מיזם של חברה פרטית
ללא קשר לגורמים ממשלתיים או ממסדיים.
האפליקציה לא אוספת מידע אישי על משתמשיה.

כל המידע הדרוש לאפליקצייה מפוענח באופן מקומי
על המכשירים ולא תתבצע שליחת נתונים לשרת חיצוני,
כך שהחברה אינה חשופה למידע.  

אפליקציית Sonar-X
הינה מיזם של חברה
פרטית ללא קשר לגורמים
ממשלתיים או ממסדיים.
האפליקציה לא אוספת מידע
אישי על משתמשיה.

כל המידע הדרוש לאפליקצייה
מפוענח באופן מקומי על
המכשירים ולא תתבצע
שליחת נתונים לשרת חיצוני,
כך שהחברה אינה חשופה למידע.  

הגנו על עצמכם
ב-3 צעדים פשוטים

1

הורדה

2

פתיחה

3

אִפשור

הבריאות שלך
היא המשימה
שלנו.

לשימוש אישי
הורד כאן
בקרוב
לעסקים
‍‍הורד כאן

אם העסק שלך "גם" צריך אותנו,
צור קשר

עלינו